ABOUT US

why-1
why-2
why-3
why-4
why-5

History

2543
ก่อตั้งบริษัท
ก่อตั้ง บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
2545
ร่วมทำงานกับบริษัท โฮยา
ร่วมทำงานกับบริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ลำพูน
2549
ขยายฐานการบริการไปยังประเทศในอาเซียน
ขยายฐานการบริการไปยังประเทศในอาเซียน อาทิเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2553
เพิ่มกำลังการผลิต
เพิ่มกำลังการผลิต โดยทำการสร้างโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทย
2554
รับผิดชอบในการดูแลระบบปรับอากาศ
รับผิดชอบในการดูแลระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้แก่พิพิธภัณฑ์ทหาร ที่ เมือง เนปิดอว์ ประเทศ เมียนมาร์
2555
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการตลาด
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการตลาดของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตและจัดตั้งสำนักงานสาขาเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง
2556
ขยายฐานลูกค้า
ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล, เดอะมอลล์กรุ๊ป, โรบินสัน, บิ๊กซี, แม็คโคร, โลตัส เป็นต้น
2560
ร่วมงานกับบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด
ได้รับโอกาสร่วมงานกับบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด เพื่อดูแลระบบปรับอากาศให้แก่ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย
2562
ขยายฐานการบริการ
ขยายฐานการบริการเพื่อมุ่งสู่การทำงานในระบบ HVAC อย่างเต็มรูปแบบ
2563
One Stop Service

พัฒนาองต์กรให้เป็น One Stop Service อาทิ เช่น ผลิตหัวจ่าย (Grille), Flexible, Volume Damper

VISION

MISSION

STANDARD & CERTIFICATION